accountcart-add-encart-add-plcart-not-encart-not-plcart-variant-encart-variant-plcartdeliveryfacebookgiftheart-0heart-1instagramlinkedinmenuphonepinterestreturnsearchtik-toktimetrashtwitterwishlistworld
 • ✓ WYSYŁKA DARMO OD 150 ZŁ
 • ✓ DARMOWE ZWROTY
 • ✓ 100% FOLKLOR
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty.

Informacja o mozliwości przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Klientom dokonującym zakupu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie internetowym Folkstar.pl umożliwiamy przy dostarczeniu zamówienia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. By skorzystać z tej możliwość wyślij do nas maila na adres zamowienia@folkstar.pl, a w treści maila podaj numer złożonego wcześniej zamówienia. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami dystrybutor (Folkstar) oraz prowadzący punkt serwisowy mają prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. 

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Pamiętaj, że gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Dla odpadów jakim jest sprzęt, istnieje odrębny system zbiórki.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie
  Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
 • Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego
  Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 • Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
  Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
  Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na stronie swojego Urzędu Gminy lub Miasta.
 • Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
  Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosz.